Аутсорсинг на услуги на улицата е елемент на конкурентоспособността на дружеството и да се адаптират към нарастващите нужди на клиентите.

Изпълнението на някои услуги изисква специални умения, а освен това отнема много време и пари. Често фирмите предпочитат да се даде на тези услуги на външни изпълнители, а не да се създават в компанията на нов отдел.